Berita

Sdgs: Ncia Tumpu Tenaga Baharu , Ekosistem Kenderaan Elektrik, Pertanian Pintar

Mohamad Haris Kader Sultan

KUALA LUMPUR, 14 Nov (Bernama) --Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) berhasrat untuk memperkukuhkan Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) dengan menumpukan kepada sumber tenaga baharu.

Pengkhususan tertumpu kepada bidang  hidrogen dan solar, pembuatan, latihan dan pembangunan ekosistem kenderaan elektrik (EV) dan pelaburan dalam pertanian pintar untuk meningkatkan hasil dan meningkatkan keselamatan makanan di rantau ini.

Ketua Eksekutifnya, Mohamad Haris Kader Sultan berkata NCIA juga merancang untuk memainkan peranan dalam mengurangkan pelepasan bersih sifar karbon sehingga 45 peratus menjelang 2030 berdasarkan Sumbangan Nasional yang Ditentukan (NDC) dan mematuhi prinsip alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) dalam memastikan syarat pekerjaan yang baik, persekitaran kerja dan pampasan yang lebih baik kepada pekerja.

"Fokus kami adalah untuk terus mengurangkan kadar kemiskinan dan memberdayakan bakat dan komuniti kami melalui pelbagai program yang menggalakkan perkembangan dalam bidang separa, tinggi kemahiran dan keusahawanan.

“Selain itu, kami berhasrat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi mampan serta peluang pekerjaan sepenuh dan produktif untuk semua orang.

"Berkenaan Pelan Pembangunan Strategik Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) 2021-2025 (SDP), NCIA kini sedang meningkatkan Kerangka ESG melalui Kajian Separuh Penggal SDP NCER untuk mempunyai visi yang lebih jelas tentang bagaimana NCIA akan menyumbang kepada SDGs.

“Kerangka tersebut seharusnya merangkumi laluan yang komprehensif bagi NCER sejajar dengan ESG dan SDGs," katanya kepada Bernama baru-baru ini.

Mohamad Haris berkata untuk mencapai kejayaan dalam mengatur kedudukan SDGs di NCER, kerajaan persekutuan, negeri-negeri (di koridor) dan Pengurusan NCIA komited kepada SDGs dan integrasinya ke dalam strategi pembangunan wilayah dan organisasi ini.

Faktor utama lain termasuk penglibatan pihak berkepentingan dan kesedaran industri di mana NCIA telah berinteraksi dengan semua pihak berkepentingan yang relevan melalui beberapa sesi, misalnya Kempen Kesedaran ESG dan Asas ESG untuk perusahaan mikro, kecil, dan sederhana (PKS).

Ini bertujuan untuk melibatkan mereka dalam proses penetapan matlamat dan strategi bagi SDGs dan ESG. Usaha ini akan diteruskan pada masa akan datang untuk menggalakkan perusahaan tempatan dan PKS kami untuk komited kepada agenda ini," katanya.

Perkongsian dan kesepakatan adalah penting untuk melaksanakan SDGs di NCER kerana NCIA telah menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dengan Rangkaian Kompak Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Malaysia dan Brunei (UNGCMYB) untuk memanfaatkan sumber dan kepakaran mereka bagi mencapai SDGs.

“NCIA juga akan menandatangani MoU dengan E-idaman untuk menangani isu sisa melalui kitar semula. Ini kemudian akan diamalkan dalam projek dan program NCIA pada masa akan datang,” kata Mohamad Haris.

NCIA menyedari dan mengakui bahawa cabaran dan peluang yang dikemukakan oleh SDGs boleh berbeza mengikut kawasan dan konteks di mana badan kawal selia ini berusaha untuk menyesuaikan strategi dengan keadaan komuniti tempatan dan serantau.

“Membina kapasiti individu dan institusi serta peningkatan kesedaran dan pemahaman terhadap SDGs adalah penting bagi kejayaan pelaksanaannya. Ini termasuk menyediakan latihan, pendidikan, dan peluang untuk berkongsi pengetahuan," katanya sambil menambah bahawa NCIA sedang bekerja dengan rakan strategiknya untuk tujuan ini.

Mengenai cabaran mencapai SDGs, NCIA memaklumkan bahawa ia merupakan usaha yang kompleks dan berbilang aspek.

"Ia melibatkan mengatasi pelbagai cabaran seperti kurang kesedaran, sumber terhad, iltizam politik, ketidaksetaraan global, isu pemantauan dan pelaporan, perkongsian, dan kapasiti institusi. Walau bagaimanapun, dengan usaha bersama dan komitmen yang berterusan, cabaran ini boleh diatasi dan kemajuan boleh dicapai menuju masa depan yang lebih mampan dan inklusif," katanya.

Sekarang, beberapa kekangan utama bagi NCIA adalah kurangnya kesedaran dan pemahaman mengenai SDGs, katanya.

"Sesetengah individu dan organisasi tidak memahami bagaimana matlamat ini terpakai kepada konteks khusus mereka. Banyak orang mungkin tidak biasa dengan SDGs, matlamat mereka dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.

“Meningkatkan kesedaran dan mendidik pihak berkepentingan mengenai SDGs akan terus menjadi cabaran yang berterusan. Walau bagaimanapun, ini akan menjadi sasaran utama dan usaha NCIA untuk tempoh satu hingga tiga tahun akan datang," tambahnya.

Sementara itu, pemantauan data juga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi untuk mengumpul data yang tepat, tepat pada masanya dan menyeluruh untuk memantau kemajuan menuju SDGs. Selain itu, mengukur kemajuan menuju SDGs adalah penting untuk pelaksanaan yang berkesan dan akauntabiliti.

Walau bagaimanapun, NCER masih dalam proses membangunkan kaedah piawai untuk memantau dan melaporkan kemajuan dalam SDGs terutamanya di kawasan yang kekurangan data merupakan cabaran yang signifikan.

“Komuniti peniagaan terutamanya PKS di NCER, kini menghadapi kekangan sumber dan mungkin menghadapi kesulitan untuk memperuntukkan dana dan tenaga manusia yang mencukupi untuk meneruskan  SDGs secara berkesan," katanya.

Selain itu, cabaran datang dalam bentuk perkongsian dan kerjasama kerana pelaksanaan SDGs memerlukan kerjasama antara kerajaan, perniagaan, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan lain. NCIA akan memainkan peranan penting di NCER untuk menggalakkan perkongsian," katanya.

-- BERNAMA

    Berita Lain-lain

Malakoff Bekerjasama Dengan Syarikat Dubai Tinjau Peluang Berkaitan Loji Kuasa Fotovolta Solar

KUALA LUMPUR, 6 Dis (Bernama) -- Malakoff Corporation Bhd bekerjasama dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-Masdar (Masdar) untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang berpotensi melalui pelaburan dan pembangunan projek loji tenaga fotovolta solar dengan kapasiti agregat disasarkan sehingga 1,000 Megawatt (MW).


Mou Cypark-masdar Akan Tingkatkan Agenda Tenaga Boleh Diperbaharui

KUALA LUMPUR, 3 Dis (Bernama) -- Cypark Resources Bhd telah menandatangani memorandum persefahaman (MoU) strategik dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC juga dikenali sebagai Masdar, salah satu syarikat tenaga boleh diperbaharui terbesar di dunia untuk memajukan agenda tenaga boleh diperbaharui Malaysia.


Tangani Pelepasan Daripada Sektor Tenaga, Industri Jadi Tumpuan Malaysia Dalam Perubahan Iklim - Agong

Daripada Anas Abu Hassan

DUBAI, 1 Dis (Bernama) -- Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah menangani pelepasan daripada sektor tenaga dan industri menjadi tumpuan tindakan iklim Malaysia berikutan ia menyumbang sebahagian besar daripada jumlah pelepasan karbon negara.


    Main Sponsor


    Quotes© 2023 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Security Policy This material may not be published, broadcast,
rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.

Contact us :
General [ +603-2693 9933, helpdesk@bernama.com ]
Product/Service Enquiries [ +603-2050 4466, digitalsales@bernama.com ]