Berita

Polisi Nuklear dan Sinaran mangkin pematuhan penggunaan tenaga atomKUALA LUMPUR, 7 Julai -- Pernyataan Polisi Pengawalseliaan Keselamatan Nuklear dan Sinaran yang diluluskan Jemaah Menteri pada 17 Jun lalu akan menjadi pemangkin kepada pematuhan keselamatan oleh pemegang lesen yang menggunakan tenaga atom dalam bidang industri, penyelidikan, perubatan dan bidang berkaitan lain.

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) dalam kenyataan hari ini berkata polisi yang dibangunkan di bawah skop tadbir urus Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) itu juga merupakan komitmen kerajaan dalam menjamin keselamatan nuklear dan sinaran menerusi kawalan perundangan yang cekap ke atas sebarang aktiviti penggunaan tenaga atom dalam negara.   

“Polisi ini adalah asas kepada sebarang perundangan yang akan digubal pada masa hadapan bagi melindungi pekerja, alam sekitar, orang awam dan generasi hadapan daripada sebarang risiko dedahan atau pencemaran.

“Pernyataan polisi ini menekankan amalan budaya keselamatan melalui pematuhan terhadap parameter dan standard keselamatan sinaran dan nuklear yang selari dengan amalan terbaik antarabangsa yang disyorkan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa,” kata AELB dalam kenyataan itu.

Menurut AELB, tahap pematuhan keselamatan nuklear dan sinaran yang tinggi akan meningkatkan keyakinan pihak pengeluar teknologi dari luar negara yang akan memberi faedah kepada pembangunan sains, teknologi, perkembangan industri dan pendidikan dalam negara.

“Penekanan aspek pembudayaan keselamatan melalui polisi ini akan memperkukuhkan keupayaan kesiapsiagaan dan tindak balas kecemasan untuk sebarang pengurusan insiden nuklear dan radiologi,” katanya.

Menurut kenyataan itu, polisi yang dibangunkan itu juga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan keyakinan rakyat dan masyarakat antarabangsa terhadap kesungguhan dan keupayaan kawalan perundangan tenaga atom di negara ini.

“Polisi itu dibangunkan dengan teliti secara kolektif melibatkan pihak berkepentingan seperti kementerian, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam menerusi sesi libat urus dan kajian soal selidik yang dilaksanakan dari 2016 hingga 2019,” katanya.

-- BERNAMA

 

 

 

 


 

    Berita Lain-lain

Serba Dinamik dapat projek bernilai RM1.47 bilion di Abu Dhabi

KUALA LUMPUR, 6 Ogos -- Subsidiari milik penuh Serba Dinamik Holdings Bhd, Serba Dinamik International Ltd (SDIL) telah menerima surat anugerah dari Future Digital Data Systems LLC (FDDS) bagi melaksanakan kontrak pemerolehan, pembinaan, kejuruteraan, penyiapan sebuah pusat data dan kemudahan berkaitan seperti infrastruktur serta lanskap di Emiriyah Arab Bersatu (UAE). 


Petronas tarik balik rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi mengenai SST

PUTRAJAYA, 3 Ogos  -- Petroliam Nasional Berhad (Petronas) hari ini menarik balik rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuching bahawa Sarawak berhak mengutip cukai jualan bagi produk petroleum.


UCT akan bina kemudahan pembuatan di Batu Kawan

KUALA LUMPUR, 30 Julai -- Ultra Clean Holdings Inc (UCT), pemaju dan pembekal subsistem kritikal yang tersenarai di NASDAQ Amerika Syarikat akan membina kemudahan pembuatan berkeluasan 300,000 kaki persegi di Taman Perindustrian Batu Kawan, Pulau Pinang.


    Main Sponsor


    Quotes© 2020 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Security Policy This material may not be published, broadcast,
rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.

Best viewed in Firefox 58.0.1 (64-bit) & Chrome Version 63.0.3239.132 (Official Build) (64-bit) with 1920 x 1080 resolution

Contact us :
General [ +603-2693 9933, helpdesk@bernama.com ]
Product/Service Enquiries [ +603-2050 4466, portal@bernama.com ]