Berita

Serba Dinamik International peroleh projek bernilai RM448.09 jutaKUALA LUMPUR,  12 Feb (Bernama) -- Unit  Serba Dinamik  Holdings Bhd iaitu  Serba Dinamik  International Ltd, memperoleh tiga kontrak operasi dan penyelenggaraan keseluruhannya bernilai RM448.09 juta.

 Serba Dinamik  Holdings berkata satu lagi unit,  Serba Dinamik  Sdn Bhd, memperoleh enam projek merangkumi satu kontrak kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pelaksanaan (EPCC), dua kontrak  O&M dan EPCC dan tiga kontrak  O&M.

“Kontrak berkenaan tidak mempunyai nilai spesifik kerana ia berasaskan ‘panggilan’ iaitu perintah kerja akan diberikan mengikut budi bicara pelanggan berdasarkan jadual aktivitinya dan kadarnya ditentukan sepanjang tempoh kontrak berkenaan,” katanya dalam makluman kepada Bursa Malaysia.

 Serba Dinamik  Holdings, penyedia penyelesaian kejuruteraan bagi industri minyak dan gas, dan penjanaan kuasa, berkata kontrak berkenaan dijangka menyumbang secara positif kepada pendapatan kumpulan bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis, 2019.

-- BERNAMA


 

    Berita Lain-lain

Kerajaan akan lancar Dasar Tenaga Negara hujung bulan ini - Mustapa

KUALA LUMPUR, 9 Ogos (Bernama) -- Kerajaan akan melancarkan Dasar Tenaga Negara 2021-2040 pada hujung bulan ini untuk meningkatkan aliran pelaburan dan memajukan matlamat pembangunan mampan Malaysia, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) Datuk Seri Mustapa Mohamed.


Kumbahan mentah mampu hasil gas butanol, etanol

CYBERJAYA, 8 Ogos (Bernama) -- Kajian rintis di Loji Rawatan Kumbahan Cyberjaya mendapati setiap 15 liter kumbahan mentah mampu menghasilkan 15 peratus gas butanol dan 1.5 peratus etanol.


Malaysia berpotensi jadi hab pembuatan sel bahan api hidrogen - MAHE

KUALA LUMPUR, 4 Ogos  (Bernama) -- Malaysia berpotensi menjadi hab pembuatan sel bahan api hidrogen untuk aplikasi dalam mobiliti hidrogen dan sistem bekalan kuasa tanpa gangguan (UPS), kata Persatuan Tenaga Hidrogen Malaysia (MAHE).


    Main Sponsor


    Quotes© 2022 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Security Policy This material may not be published, broadcast,
rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.

Best viewed in Firefox 58.0.1 (64-bit) & Chrome Version 63.0.3239.132 (Official Build) (64-bit) with 1920 x 1080 resolution

Contact us :
General [ +603-2693 9933, helpdesk@bernama.com ]
Product/Service Enquiries [ +603-2050 4466, portal@bernama.com ]